Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

(czynny pn-pt 8-18) 058 686-07-77

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny usytuowany jest w sąsiedztwie oddziału psychiatrycznego. Jego zadaniem jest udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb. Dyżurujący w PZK pomagają potrzebującym w uzgodnieniu terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia. Udzielana jest informacja odnośnie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Pracownicy punktu mają możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.