Oddział Dzienny Psychiatryczny. Czynny pn-pt w godz. 8-15 Oddział jest przyjazny, kameralny, komfortowo wyposażony, spełnia wymogi sanitarne. Oferujemy pomoc w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń psychicznych w ramach posiadanego kontraktu z NFZ, w szczególności:

  • zaburzenia nastroju, 
  • zaburzenia lękowe i zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem.

Pacjenci objęci są dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości programem terapeutycznym. Naszym pacjentom oferujemy: 

  • farmakoterapię, 
  • psychoterapię indywidualną i grupową, 
  • zajęcia psychoedukacyjne, 
  • społeczność terapeutyczną, 
  • terapię zajęciową, 
  • interwencje kryzysowe, 
  • terapię podtrzymującą i wspierającą.