Drukuj

 

Ogłoszenie o przetargu tutaj

Załącznik nr 1-Formularz oferty tutaj

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia tutaj

Załącznik nr 3 - Wzór umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie RM tutaj

Załącznik nr 4 - Wzór umowy najmu pomieszczeń tutaj

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych tutaj

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU tutaj

Odsłony: 1255