Z przyjemnością przekazujemy informację, że nasz szpital otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Projekt zakłada utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych i jest częścią Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny. Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne polegające na zakupie i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Sali Gastroenterologii, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Zakładu Patomorfologii, Apteki – Pracowni Cytostatyków, Ginekologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Rozbudowana zostanie też poczta pneumatyczna łącząca Zakład Patomorfologii z pozostałymi częściami szpitala.

Wartość inwestycji wynosi 14 065 446 zł, a wartość otrzymanego dofinansowania to 11 950 402 zł, co stanowi 85%.