Odwiedźcie nas w tę sobotę na 44 Jarmarku Wdzydzkim. Nasz szpital wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego promować będzie akcję „Pomorskie bez czerniaka”.

termin: sobota, 15 lipca 2017 r.
godziny: 10:00-18:00
miejsce: Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny
            T. i I. Gulgowskich 68
            83-406 Wdzydze

Głównym celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka i czynników zachorowania na nowotwór oraz uświadamianie zagrożeń z nim związanych. W ramach akcji odbędą się konsultacje dermatologiczne wraz z możliwością wykonania badania dermatoskopowego zmian skórnych. Udzielane będą również porady dotyczące ochrony skóry przed szkodliwym promieniowaniem UV i wyczuwania guzków piersi na fantomach. Nasz personel wkłada dużo serca w przygotowanie tej akcji, więc zapraszamy!

Przyjdźcie się przebadać, skorzystajcie z porad specjalistów.

W sobotę 15 lipca podczas 44 Jarmarku Wdzydzkiego porad udzielać będą specjaliści ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp z o.o. Będzie można skorzystać m.in. z: badania ciśnienia krwi i poziomu cukru, badania na obecność gronkowca, konsultacji dermatologicznych – badania znamion, konsultacji dotyczących ochrony skóry przed promieniowaniem UV, nauki samobadania piersi oraz wyczuwania guzków na fantomach, porad dietetyczno-żywieniowych. Odbędą się też szkolenia i pokazy ratownictwa medycznego. Zostanie przybliżony program „Wolontariat szpitalny".

Zdrowie 2017 druk new daty new badania