Lekarze chcący specjalizować się w chirurgii onkologicznej do tej pory mogli wybierać tylko spośród trzech szpitali w naszym województwie. Od czerwca na mapie pojawił się czwarty punkt: Kościerzyna.

23 czerwca br. za zgodą konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej prof. Jacka Zielińskiego i przy poparciu prof. Janusza Jaśkiewicza, kierownika Katedry Chirurgii Onkologicznej GUMED, przyznano Oddziałowi Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w naszym szpitalu akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Akredytacja obejmuje trzy miejsca szkoleniowe.

- Do tej pory mogliśmy szkolić lekarzy w dziedzinie chirurgii ogólnej, a teraz możemy również w dziedzinie chirurgii onkologicznej.- mówi dr hab. Wojciech Makarewicz, lekarz kierujący oddziałem. - Chorzy na nowotwory wymagają szczególnej opieki, a my staramy się, by mogli liczyć w kościerskim szpitalu na coraz szerszą i zawsze bardzo specjalistyczną pomoc. Wyraźnie widać profilowanie szpitala w kierunku onkologii, nasze działania – lekarzy, pracowników medycznych i zarządu – składają się w jedną spójną całość bardzo pozytywną dla pacjenta onkologicznego.

Czy trzeba przejść skomplikowaną ścieżkę do akredytacji oddziału?  

Aby dołączyć do listy oddziałów przyjmujących lekarzy na specjalizacje trzeba spełniać bardzo wyśrubowane kryteria. Ośrodek musi mieć zaplecze z odpowiednią ilością i jakością sprzętu medycznego. Oczywiście muszą być specjaliści chirurdzy onkolodzy czynnie wykonujący zawód, a liczba wykonywanych zabiegów powinna być odpowiednio wysoka. Otrzymanie akredytacji to duży prestiż dla oddziału oraz możliwość inwestowania w przyszłą kadrę lekarską.

Dla kogo specjalizacja?

- Ścieżka specjalizacji jest od lat ta sama. – mówi dr n. med. Piotr Woźniacki, asystent Oddziału – Lekarz po stażu przechodzi przez postępowanie kwalifikacyjne w Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego, są to kwalifikacje umożliwiające odbywanie specjalizacji z wybranej dziedziny medycyny. To droga otwarta zarówno dla lekarzy od razu po studiach, po obowiązkowym stażu, jak i dla tych, którzy chcą zrobić specjalizację z kolejnej dziedziny.