W dniu  11 czerwca br. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowę ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów SWP -  Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o ".

Całkowita wartość projektu to blisko 9,5 mln zł, z czego ok. 8,4 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz w konsekwencji ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach eksploatowanych przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano kompleksową modernizację energetyczna budynku głównego placówki oraz budynku Zakładu Patomorfologii polegającej na dociepleniu ścian, stropodachów i dachów, wymianie okien charakteryzujących  się niskim współczynnikiem przenikalności ciepła izolacji termicznej. Dodatkowo zostanie wybudowana instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kWp, z której wytworzona energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne szpitala.

Projekt realizowany będzie do końca 2021 roku.

termo