Po wielu latach działania na rzecz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej kończą Jolanta Burczyk i Gabriela Dublinowska, które szczególnie mocno wspierały tę inicjatywę w trudnych dla szpitala czasach zgaszenia i niepewności. Marzena Barton, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, w ciepłych i pełnych wdzięczności słowach podkreślała: Gdyby Panie nie zdecydowały się wtedy, to nie byłoby tej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Na szczęście znalazły się tak fantastyczne, prawe osoby, żeby to wszystko spiąć i żeby zgodnie z prawem wszystko działało. Dzięki Paniom mamy odpowiedni regulamin, mamy odpowiednie postępowanie co do regulaminu, spotykamy się, dokonujemy też nowych wyborów.

Podziękowania za pracę na rzecz społeczności naszego szpitala złożył również Wiktor Hajdenrajch, Prezes Zarządu oraz przedstawiciele komisji. Na sali padły słowa: Obiecujemy, że nic nie zepsujemy!

Aktualny skład komisji:
przewodnicząca: dyr. Marzena Barton
wiceprzewodnicząca: Justyna Müller
sekretarz: Jarosława Freda
skarbnik: Bożena Machut
wiceskarbnik: Emilia Hawryszków-Piotrkowska

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

październik 2017