W piątek 15 września 2017 roku w Warszawie podpisana została umowa, która zapewni, że wykrywalność i leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów na terenie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego znacznie się poprawi. Stronami w umowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne są: Ministerstwo Zdrowia oraz Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o. wraz z Kościerskim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Choroby Reumatyczne i Ich Przyjaciół Koliber. Dofinansowanie stanowi 100%, a cały projekt ma wartość ponad 1 mln 200 tys. PLN.

Informacje w skrócie

- Nazwa projektu: Projekt wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Do końca lipca 2020 roku pod kątem RZS zostanie przebadanych 900 osób w wieku produkcyjnym. RZS jest przewlekłą chorobą układu tkanki łącznej o podłożu immunologicznym i najczęściej jest rozpoznawane u osób powyżej 16 roku życia, natomiast szczyt zachorowań przypada na tzw. okres produkcyjny, czyli pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.

- Dla lekarzy i pielęgniarek 60 Placówek POZ prowadzone będą działania edukacyjne i informacyjne podnoszące poziom wiedzy na temat wczesnego wykrywania RZS. Szkolenia będą realizowane dwuetapowo: na początku oraz po roku funkcjonowania projektu. To właśnie te przeszkolone osoby będą miały bezpośredni kontakt z potencjalnym pacjentem, na ich barkach spoczywać będzie odpowiedzialność za trafne i szybkie zdiagnozowanie RZS. Po przeszkoleniu personelu medycznego nastąpi realizacja świadczeń zdrowotnych według ścieżki określonej w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania RZS zmierzających do ostatecznego zdiagnozowania choroby i wdrożenia skutecznego leczenia, czyli pacjenci u których podejrzewane jest RZS zostaną skierowani pod opiekę reumatologów.

- A co dla pacjentów? Aby w grupie docelowej, wśród potencjalnych pacjentów, zwiększyć świadomości w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów RZS stworzony zostanie portal, elektroniczne centrum koordynacji procesu kierowania osobami, które podejrzewają u siebie RZS. Będzie to platforma dla osób, które otrzymają rozpoznanie choroby oraz konkretne zalecenia. Platforma będzie źródłem wiedzy o samej chorobie i jej objawach oraz pomocnym narzędziem do prowadzenia badań okresowych w trakcie projektu, będzie stąd można czerpać informacje co zrobić od razu po rozpoznaniu choroby, aby proces leczenia był wdrożony jak najszybciej. W ramach projektu powstawać będą filmy edukacyjne skierowane do grupy docelowej oraz publikacja pt. Przewodnik po RZS.

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4