Pracownicy naszego szpitala, którzy ponieśli straty podczas nawałnicy, jaka przeszła nad Kaszubami mogą zwrócić się o pomoc socjalną.

Komisja Socjalna przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie informuje, że pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, w tym również na umowach zawartych na czas określony, mogą zwracać się z wnioskami o przyznanie świadczenia związanego ze zdarzeniem losowym ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Zarządu, gdzie uzyskają szczegółowe informacje.