czwartek, 31 październik 2013r.

Oddział Rehabilitacji Dorosłych

Harmonogram pracy oddziału Placówki w Dzierżążnie:

Najważniejsze numery telefonów:

 • centrala szpitala 58 6810786
 • sekretariat rehabilitacji dorosłych wew.315
 • gabinet ordynatora wewn.359
 • dyżurka lekarska wew. 364
 • punkt pielęgniarski wew.365
 • Poradnia Rehabilitacyjna wew.349
 • fax: 58 681 27 33

PUNKT PRZYJĘĆ PACJENTÓW:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 14.30

Punkt przyjęć przyjmuje pacjentów do oddziałów stacjonarnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 14.30.

PORADNIA REHABILITACYJNA:
wtorek i piątek: 7.00 - 14.30

Możliwość zarejestrowania się do Poradni osobiście lub telefonicznie 58 681-07-86 lub 681-24-16 wew. 349 od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 - 14.30
Lekarz Poradni przyjmuje we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 14.30.

Rejestracja do Poradni telefonicznie 58 681-07-86 lub 681-24-16 wew. 398 w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 10.00 - 13.00

DZIAŁ FIZJOTERAPII:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 14.30

Dla pacjentów ambulatoryjnych Dział Fizjoterapii ustala harmonogram zabiegów bezpośrednio po wizycie w Poradni Rehabilitacyjnej tj. we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 14.30.
Zabiegi rehabilitacyjne dla pacjentów ambulatoryjnych (dojeżdżających na zabiegi) są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 09.00 oraz od 12.00 do 15.00.
W godzinach od 09.00 do 12.00 udzielane są zabiegi dla pacjentów stacjonarnych z poszczególnych oddziałów Szpitala.

ZASADY PRZYJMOWANIA I DRUKI WNIOSKÓW DO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PLACÓWKA w DZIERŻĄŻNIE:
Lekarz kierujący do Placówki w Dzierżążnie wystawia skierowanie oraz wypełnia wzór wniosku o przyjęcie.
Składanie skierowań i wniosków na leczenie rehabilitacyjne odbywa się w sekretariacie oddziału rehabilitacji dorosłych od poniedziałku do piątku: 7.00 - 14.30
Telefon: 58 681-07-86 lub 681-24-16 wew.315

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

Pacjent składający wniosek o przyjęcie na leczenie w Placówce w Dzierżążnie jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

 • skierowanie od lekarza specjalisty,
 • wypełniony "wniosek o przyjęcie", (udostępniony poniżej)
 • wyniki ostatnich badań lekarskich pacjenta oraz posiadaną dokumentację medyczną z innych pobytów szpitalnych (kopia wypisu z leczenia szpitalnego)

AKTUALNY WZÓR WNIOSKu O PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ REHABILITACJI DOROSŁYCH

Można go pobrać poniżej w formatach: Adobe Acrobat lub MS Word.

 • Oddział Rehabilitacji Dorosłych
 •