wtorek, 18 grudzień 2007r.

Zakład Rehabilitacji

"...Nowoczesne lecznictwo byłoby okrucieństwem gdyby usiłowało tylko ratować życie, a nie chciało zająć się kalectwem, przed którym nie potrafiło uchronić człowieka. Tę lukę wypełnia rehabilitacja..."

Prof. Wiktor Dega

Kierownik Zakładu Rehabilitacji - mgr Zbigniew Kucki, specjalista rehabilitacji ruchowej
tel. (0-58) 686 02 61

Z-ca Kierownika - mgr Ludmiła Wolter, specjalista rehabilitacji ruchowej
tel. (0-58) 686 03 57

W zakładzie pracuje:

 • 31 fizjoterapeutów,
 • 2 masażystów,
 • 5 pracowników balneoterapii,
 • 1 sekretarz medyczny

Zakład Rehabilitacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

Sekretariat i Rejestracja Zakładu Rehabilitacji czynne w godz. 8.00 - 15.00 (rejestrować się można telefonicznie lub osobiście w Zakładzie Rehabilitacji)

W Zakładzie Rehabilitacji realizowane są zabiegi fizjoterapeutyczne zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i w trybie szpitalnym dla dorosłych i dla dzieci.

Posiadamy gabinety diagnostyczne:

 • spirometryczny
 • elektrodiagnostyczny (wykreślanie krzywej i/t)

Świadczymy kompleksowe usługi rehabilitacyjne na rzecz oddziałów szpitalnych:

 • neurologicznego i pododdziału rehabilitacji neurologicznej
 • pediatrycznego i pododdziału rehabilitacji pediatrycznej i ortopedycznej
 • ortopedycznego i pododdziału rehabilitacji narządu ruchu
 • chirurgicznego
 • kardiologicznego
 • internistycznego
 • reumatologicznego
 • położniczego
 • ginekologicznego
 • urologicznego
 • intensywnej opieki medycznej
 • stacji dializ

Oferujemy bardzo szeroki wachlarz zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych na nowoczesnej atestowanej aparaturze i sprzęcie.
Zadbaliśmy również o stronę estetyczną naszego zakładu, zapewniając choremu dobre samopoczucie, a dodatkowo nadawana muzyka stwarza atmosferę spokoju i odprężenia.
Zespół rehabilitacyjny w opinii pacjentów jest bardzo dobrze oceniany o czym świadczą składane podziękowania za fachową, ofiarną i życzliwą opiekę.

 1. Wykonujemy zabiegi kinezyterapeutyczne:
  • Ćwiczenia bierne, czynno - bierne, wspomagane, pionizacja (indywidualna praca z pacjentem)
  • Ćwiczenia różne: (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne)
  • Ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo - mięśniowej (ćwiczenia specjalne)
  • Nauka poruszania się
  • Mobilizacje i manipulacje
  • Wyciągi
  • Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
 2. Zabiegi fizykoterapeutyczne:
  • Leczenie ciepłem i zimnem
  • Wodolecznictwo
  • Światłolecznictwo
  • Elektrolecznictwo
  • Biostymulacja promieniowaniem laserowym
  • Pole magnetyczne
  • Pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości
  • Ultradźwięki
  • Inhalacje
  • Masaż leczniczy

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych "Integracja" - SONI w Kościerzynie i innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje ważne dla pacjentów

 • Pacjent ma prawo wyboru placówki rehabilitacyjnej, w której będzie korzystał ze świadczeń rehabilitacji medycznej.
 • Zakład Rehabilitacji prowadzi rehabilitację dorosłych i dzieci,
 • Do Zakładu Rehabilitacji i do Poradni Rehabilitacyjnej obowiązują skierowania: na druku książeczki zdrowia RUM lub druku NFZ,
 • Skierowanie może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz kierujący nie pokrywa kosztów związanych ze skierowaniem),
 • Możliwe jest korzystanie z usług rehabilitacyjnych bez skierowania za odpłatnością,
 • Zakład Rehabilitacji wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne dla pacjentów przyjmowanych w trybie: ambulatoryjnym i stacjonarnym,
 • Skierowania ze zleceniem zabiegów fizjoterapeutycznych może wystawić każdy lekarz specjalista zgodnie z profilem swojej działalności specjalistycznej.
 • Lekarze rodzinni (poz) mogą wydawać skierowania ze zleconymi zabiegami rehabilitacyjnymi z ograniczeniem do zabiegów wyszczególnionych w załączniku nr 7 do Uchwały nr 226/2003 Zarządu NFZ

W sprawie przyjęcia na rehabilitację w trybie stacjonarnym (z pobytem w szpitalu) kontaktować się:

 • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej (lek. med. Maria Honik - Rusakiewicz) tel.: (0-58) 686-04-71, tel.: (0-58) 686-04-70 (punkt pielęgniarski)
 • Pododdział Rehabilitacji Ortopedycznej (lek. med. Krzysztof Kowalczyk) tel.: (0-58) 686-06-71, tel.: (0-58) 686-06-70 (punkt pielęgniarski)
 • Pododdział Rehabilitacji Pediatrycznej Sekretariat Oddziału Dziecięcego tel.: (0-58) 686-03-63
 • Oddział Reumatologiczny Sekretariat Oddziału Reumatologicznego tel.: (0-58) 686-06-63