czwartek, 17 październik 2013r.

Oddział Wewnętrzny

ORDYNATOR: lek. med. Jacek Surwiło
Specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej. W latach 80-85, asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Gdyni (specjalizacja pod kierunkiem prof. Eugenii Częstochowskiej i prof. Witolda Tymińskiego). Lata 86-97, asystent Kliniki Chorób Zawodowych i Tropikalnych, Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Wówczas, uzyskał specjalizację z gastroenterologii (Kierownik Pracowni Endoskopowej) oraz medycyny morskiej i tropikalnej. Od 1998, nieprzerwanie, Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz Kierownik Pracowni Endoskopowej.

Z-CA ORDYNATORA; lek. med. Zbigniew Lisiecki
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny lotniczej i kosmicznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Halina Dziemińska-Treder
Absolwentka Liceum Medycznego w Kościerzynie, ukończyła studia wydziału Pielęgniarstwa, Akademii Medycznej w Lublinie. Uczestniczka kursu Centrum Edukacji Medycznej Zdrowia Publicznego w Warszawie oraz licznych szkoleń m.in. z zakresu ISO, edukacji diabetologicznej. W 1980- pracowała w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie, jako instruktor oświaty zdrowotnej. W 1985-praca w Liceum Medycznym w Kościerzynie, jako nauczyciel zawodu. Od 1999-pielęgniarka Oddziałowa; funkcję pełni nieprzerwanie.

Z-CA ODDZIAŁOWEJ: Danuta Sikorska - specjalistka pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

ZESPÓŁ LEKARSKI

Starsi asystenci:
Lek. med. - Krystyna Rumpca
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista pulmonolog

Lek. med. - Arkadiusz Błaszczyk
Specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej

Lek. med. - Sebastian Pryczkowski
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog

Lek. med. - Maciej Gostkowski
Specjalista chorób wewnętrznych

Młodsi asystenci:
Lek. med. - Dorota Kowalczyk
Rezydentka, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Lek. med. - Szymon Kleinszmidt
Rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Lek. med. - Magdalena Roszkowska-Syldatk
Rezydentka, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI

 • Alicja Freda
 • Iwona Okuniewska
 • Anna Kerlin
 • Krystyna Szarmach
 • Dorota Chrapkowska
 • Elżbieta Dering
 • Aleksandra Dobrzyńska-Ceplin
 • Emilia Gierszewska
 • Sabina Kąkol
 • Danuta Kiżewska
 • Katarzyna Seroka
 • Jolanta Kopecka
 • Bożena Trzebiatowska
 • Katarzyna Turzyńska
 • Aleksandra Rolbiecka
 • Iwona Turzyńska
 • Lemańczyk Bogumiła
 • Katarzyna Twardowska
 • Bartłomiej Nowopolski

Pielęgniarki Endoskopowe:

 • Mirosława Staubach
 • Katarzyna Skwierawska
 • Mariola Bruska

Sekretarki Medyczne:

 • Anna Ronkowska
 • Aleksandra Graczyk

Telefony:

 • sekretariat 58/6860413
 • pokój lekarski 58/6860404
 • punkt pielęgniarski 58/6860410
 • pielęgniarka oddziałowa 58/6860412
 • pielęgniarka społeczna 58/6860406

Informacje ogólne

 • 14 sal dwu- i trzy-osobowych
 • 2 sale dwu-osobowe z oddzielnym węzłem sanitarnym

Telefony na sale chorych,
58/686(...)
Sala nr 1- 0502
Sala nr 2- 0616
Sala nr 3- 0603
Sala nr 4- 0602
Sala nr 5- 0615
Sala nr 6- 0600
Sala nr 7- 0598
Sala nr 8- 0597
Sala nr 9- 0596
Sala nr 10- 0594
Sala nr 11- 0593
Sala nr 12- 0604
Sala nr 13- 0595
Sala nr 14- 0599

Zadania

 • leczenie schorzeń typowych, obejmujących szeroko rozumianą internę z zakresu wszystkich układów i narządów z poszczególnymi jednostkami chorobowymi z szczególnym uwzględnieniem chorób układu pokarmowego
 • diagnostyka większości schorzeń internistycznych, chorób nowotworowych, hematologicznych,
 • drobne zabiegi i zabiegi diagnostyczne (toracenteza, paracenteza, biopsja i trepanobiopsja szpiku) -endoskopia- w ramach Oddziału Wewnętrznego świadczy usługi
  w zakresie:
  • gastroskopii
  • kolonoskopii
  • cholangiopankreatografii wstecznej(ECPW, ERCP)
  • bronchoskopii
 • edukacja diabetologiczna z poradą dietetyka
 • w szczególnych przypadkach - ciągłość opieki pielęgniarskiej po wypisie, poprzez pielęgniarkę społeczną (współpraca z DPS i ZOL.)

Harmonogram

 • 6.00 - pomiary temperatury i RR
  • pobieranie materiału do badań
  • toaleta poranna + zabiegi pielęgnacyjne
 • 7.30 - 8.00 - iniekcje, podłączanie kroplówek, podawanie leków
 • 8.00 - śniadanie
 • 8.15 - 9.00 - przygotowywanie pacjentów, sal, do obchodu
 • 9.00 - 11.00 - obchód
  • udział pacjentów w badaniach diagnostycznych (obrazowych, endoskopowych)
  • 12.30 - podawanie leków, iniekcje insulin
  • 13.00 - obiad
  • 13.30 - zabiegi terapeutyczne, rehabilitacyjne
  • 16.00 - pomiar temp. i RR
  • 17.30 - podawanie leków, insulin
  • 18.00 - kolacja
  • 19.00 - obchód wieczorny
  • 19.30 - toaleta wieczorna
  • 20.00 - 20.30 - iniekcje wieczorne
  • 22.00 - cisza nocna